Pone lista 99/2017 OZE i 100/2017 – dotacje dla 87 mieszkańców Krakowa

Urząd Miasta Krakowa w dniu 6-7 września 2017 roku opublikował 2 listy z dotacjami: na wymianę kotłów i palenisk węglowych na ekologiczne rozwiązania grzewcze o numerze 100/2017 i na montaż odnawialnych źródeł ciepła w roku 2017 o nr 99/2017 OZE:

[…]

↓