1 marca 2018

Program “Czyste Powietrze”

——-

Program “Czyste Powietrze” – Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

 

 

 

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze!

 

O PROGRAMIE “CZYSTE POWIETRZE”
103 mld zł do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
– docieplenie przegród budynku
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
–  montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

WARUNKI DOFINANSOWANIA
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
• Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

 ——-

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z Programu ” Czyste Powietrze” zapraszamy do kontaktu się z nami. Nasi doświadczeni doradcy pomoga w przygotowaniu formalności, wytłumaczą zasady programu oraz dobiorą odpowiedni kocioł grzewczy, doradzą na temat modernizacji instalacji, wykonają instalację kotła gazowego wraz z niezbędnymi urządzeniami.

 

Dane kontaktowe:

Filip Odrobiński – tel. 509 373 467, e-mail: fodrobinski@ziskr.pl

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów wymiany kotłów węglowych starej generacji na ekologiczne rozwiązania znajda Państwo na stronie: http://powietrze.mos.gov.pl/dofinansowanie

 

 

↓