Pone listy 74/2018, 75/2018 ZIT, 76/2018- dotacje dla mieszkańców Krakowa

Urząd Miasta Krakowa w dniu 18 i 19 września 2018 roku opublikował kolejne listy z dotacjami: na wymianę kotłów i palenisk węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze (kotły gazowe) oraz na odnawialne rozwiązania grzewcze w roku 2018 (kolektory słoneczne i pompy ciepła):

[…]

↓