Urząd Miasta Krakowa przyjął nową uchwałę w Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

W ramach uchwały nr XXXVII/640/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. (link do strony Rady Miasta) Rada Miasta Krakowa zobowiązała Prezydenta Miasta, aby sporządził listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców. Firm, które będą polecane przez Gminę Kraków do realizacji zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania z opartego na paliwie stałym na proekologiczne.

Rada Miasta Krakowa dopuściła również możliwość przekazania dotacji bezpośrednio na konto firmy instalacyjnej – wykonawcy realizującego zadanie wymiany kotła węglowego na urządzenia ekologiczne – pod warunkiem złożenia dokumentu potwierdzającego realizację zadania.

↓