Uwaga nowe warunki przyznawania dotacji w 2016 roku

Na podstawie z uchwałą z 16 grudnia 2015 roku (UCHWAŁA NR XXXIV/571/15 RADA MIASTA KRAKOWA – link do strony Rady Miasta

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie zasad przyznawania dotacji na rok 2016 na wymianę kotła / pieca węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze:

  • w roku 2016 klient otrzyma do 100 % kosztów kwalifikowanych
  • do 8 000 zł na zakup i instalację nowego źródła ogrzewania – dotacja przyznawana jest w wysokości 900 zł za każdy kW zainstalowanej mocy, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni
  • zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej.

Osoby zainteresowane zamontowaniem pompy ciepła w miejsce kotła / pieca węglowego mogą skorzystać z dotacji:

  • 3 000 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia) oraz mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody, ale maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł

Rada miasta utrzymała w roku 2016 też dotację na kolektory słonecznej w poniższej wysokości

  • 1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni kolektora słonecznego – dotacja może być przyznana do maksymalnie 5 m2 powierzchni kolektorów.
↓